ผลงานนักเรียนWelcome to Thailand ตอน Animation  โดยเด็กหญิงหมิว  คำปันและเพื่อน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน