การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ "หนูน้อยเจ้าเวหา"
วันที่ 22 -24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ เซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน