ผลงานนักเรียน เรื่อง  ทะเลของฉัน  ภาพโดยเด็กหญิงพนิดา  ลุงหอม  และเด็กหญิงจารุณี  ลุงโหย่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน