ผลงานนักเรียนWelcome to Thailand ตอน   โลกไร้พรมแดน  โดยเด็กชายสายแลง  มั่นคง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน