ผลงานนักเรียนWelcome to Thailand ตอน ฟันสวยยิ้มใส  โดยเด็กหญิงนัชธิชา   รังคำ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน