ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์   จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 
เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2558

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน