ผลงานนักเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน  ภาพโดยเด็กหญิงนนทิยา  -    และเด็กหญิงจารุณี  ลุงโหย่ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน