กิจกรรมในรอบปี 2555  

 

 

นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  แข่งขันกีฬาสีและสนุกสนานในวันเด็กที่ผ่านมา  ได้ทั้งสุขภาพและความสนุกสนานไม่รู้ลืม  

แม่ค้า พ่อค้าตัวน้อยๆ  ได้รู้จักการทำธุรกิจอาชีพต่างๆในชีวิตจริง  ในวันเปิดโลกวิชาการ"ตลาดนัดวิชาการ"  ณ  สนามบาสโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555

เด็กชายเดชาธร  จินดาพล  เด็กชายอฟันดี้  ทิพยาสาร  เด็กหญิงปณิดา  ปิงแก้ว  เด็กชายพัชรวัตน์  จัยจินา  เด็กชายลักษพล  ศรีสวัสดิ์  และเด็กชายพงศกร  ธนะวัน  นำรางวัลเหรียญทองมาสู่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 61 ปี 2554 "สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน  เมื่อวันที่  25-26  มกราคม  2555
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนทุกท่าน  ที่ได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจหลากหลายรางวัล  เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2555
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด 3 ได้รับรางวัลตอบแทนเป็นตัวอย่างของเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทุกเดือนจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ครูไก่บอกว่าห้องสมุดยังมีรางวัลอีกเยอะค่ะ
กีฬาอนุบาล นำขบวนการแข่งขันโดยคุณครูปรฤดี  วุฒิสารวัฒนา  พานักเรียนอนุบาลตัวน้อยๆ น่ารักเข้าร่วมแข่งขัน  ณ  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  อ.เมือง  เชียงใหม่
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับโครงการวิจัย"เครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านสื่อศึกษาจังหวัดเชียงใหม่"  ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะครู  ณ  โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครู  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด  ณ  อ่าวมะนาว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ฯลฯ  เมื่อวันที่ 9-13  มีนาคม  2555
18 เมษายน 2555 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ ไปร่วมน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองจากท่านผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ตามประเพณีล้านนา.
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองตามประเพณีล้านนาอันดีงามจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  จากนั้นร่วมขบวนไปขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ บรรยายกาศชื่นมื่นม่วนแต้ๆ  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555
ตัวแทนจากบริษัทศุภฤกษ์แมนชั่น  มาร่วมขอพรปี๋ใหม่เมืองจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายเทวฤทธิ์  เลิกหร่าย  พนักงานบริการของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จะลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อำลาและขอพรจากคณะครู  ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป
คล้ายวันเกิดของคุณครู   คุณครูรติวัลย์  ทองกูล ซึ่งมีวันเกิดในเดือนเมษายน   2555 ตามโครงการเสริมสร้างความสุขในโรงเรียน  ขอให้สุขภาพดี และร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะ  >>>>   ชมภาพกิจกรรม
.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   ต้อนรับนายอวยชัย  ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.ชม.และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งออกเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ดร.อุทัย  ปัญญาโกญ  ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงใหม่ เขต1 และคณะ  ได้มาให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ในการประชุมเชิงปฏิบีติการโครงการการใช้หลักสูตร  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 7-8  พฤษภาคม  2555
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมกันทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนช่างเคี่ยนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๕  ณ  วัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดพิธีทำบุญครบรอบ 74 ปี ในการก่อตั้งของโรงเรียน มีแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนช่างเคี่ยนทั้ง 4 หมู่บ้านร่วมบริจาคโรงทานอาหารเพื่อเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ  นักเรียน คณะครูและผู้มาร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่  4  มิถุนายน  2555  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
งานขาว-ดำ  ท่านผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากร   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน แสดงความเสียใจกับอาจารย์สำเนา และ อาจารย์นารีย์   หมื่นแจ่มที่สูญเสียบิดา  ณ  วัดมะเขือแจ้  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2555
พี่ๆนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "ช่างเคี่ยนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  เพื่อให้น้องนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนมีความรู้คู่กับความรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยิ่งขี้น  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงความเข้าใจนโยบายเรียนฟรี และข้อปฏิบัติของนักเรียน ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม  เมื่อวันที่ 10-11  พฤษภาคม  2555  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับเกียรติต้อนรับคณะประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  จำนวน 3 ท่าน  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเมื่อวันที่  11-13  มิถุนายน  2555
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เพื่อรำลึกถึงท่านกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่     โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้จัดกิจกรรมทั้งสัปดาห์  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกชั้นกิจกรรม   ที่นักเรียนให้ความสนใจนอกเหนือการแต่งกลอนและกาพย์แล้ว  ยังมีการประกวดตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ด้วย  เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน  2555 
เลือกตั้งประธานนักเรียน  ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  มีการรณรงค์หาเสียงอย่างเข้มข้น  มีนักเรียนและคุณครูไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการเลือกตั้งเด็กหญิงสุพรรษา  เงาคำ  เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
ภูมิใจกับนักเรียนคนเก่ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทีวีไทย ปี4  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภาคเหนือ สนามที่ 3 ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  เมื่อวันที่ 16-17  มิถุนายน  2555 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)  แม่เมาะ  จ.ลำปาง
พิธีไหว้ครู  กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาที่นักเรียนได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต  นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูมีทั้งความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
 

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลักดังนี้  ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

  1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์

  2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

  3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

เจ้าหน้าที่อนามัยเจ็ดยอด  มาให้ความรู้เรื่องโรคปากเท้าเปื่อย  แก่นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ให้รู้จักป้องกันตนเอง   ณ  ห้องประชุมโรงเรียน  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2555  คุณครูลำพวง ต่างใจและคุณครูลำดวน  ศรีพรหมมาศ  รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง  เขต1  ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรียนร่วม    เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2555
คุณครูรติวัลย์   ทองกูล  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ไปอบรมการใช้พลังงาน  ณ  โครงการศูนย์บริการข้อมูลพลังงาน  ระยะที่ 3  สำนักวิชาการพลังงานเขต 6  กระทรวงพลังงาน
 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  พานักเรียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาชีพของชุมชน  ณ  บ้านถวาย และเหมืองกุง  อ.หางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการลานวัฒน์รักบ้านเกิด   คุณครูรติวัลย์   ทองกูล  ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน  เมื่อวันที่  21  กรกฏาคม  2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  ร่วมถวายพระพรมหาราชินีสดุดีพระแม่เจ้าของชาวไทย  12  สิงหามหาราชินี  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2555  นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกได้มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นในชุมชนช่างเคี่ยน  4  ชุมชนและแม่ดีเด่นของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จำนวน  5  ท่าน ดังนี้
       1. คุณแม่ไพรสนธิ์   สุริณา
        2. คุณแม่เรือนคำ  โตอดิเทพ
        3. คุณแม่คำหน้อย  มาลอม
        4. คุณแม่ศิริพรรณ  ไชยนา
        5. คุณแม่นฤมล   แก้วอ่อน
   
หนูรักแม่
            พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต             ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา                   รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง
คำขวัญวันแม่ ปี2555
            มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น               ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา                           อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกับโรงเรียนสังกัดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายพระพร  มหาราชินี  สดุดีพระแม่เจ้าของชาวไทย  12 สิงหามหาราชินี  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2555  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีผู้มาร่วมงาน 1000 คน
นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทีวีไทย ปี4  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  ณ  วังศุโขทัย
พี่ๆจากโอวัลตินมาแจกโอวัลตินอร่อยๆ  เย็นๆให้น้องๆได้ดื่มบำรุงกำลังกัน  พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมให้น้องได้สนุกเหมือนเคย   เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2555  ปีหน้ามาใหม่นะครับ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำสู่โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(Inclusive School) เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2555ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยมีรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ท่านอุดม  แปงทิศ         ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน  เพื่อฉลองพุทธชยันตี  2600ปี  ณ  วันประทานพร  วัดศรีโสดาและวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2555
พี่ๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  "วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต 2012 (Science for Future's World)   ณ  สนามโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2555  น้องๆได้รับความรู้และความสนุกสนาน  รับรางวัลกลับบ้านด้วย
เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2555  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้จัดกิจกรรมการประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสู่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม  ณ ห้องประชุมโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน  2555ชาวช่างเคี่ยนพร้อมเพรียง ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์  ทำบุญ  ตักบาตรวันศุกร์   อาหารที่ได้จากการทำบุญถวายวัดช่างเคี่ยนส่วนหนึ่งแบ่งให้ครอบครัวนักเรียนยากจน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามรอยวิถีพุทธ    ทุกคนอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้า
นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มาจัดกิจกรรมดีๆ  เพื่อให้น้องๆมัธยมศึกษาได้รู้จักป้องกันตนเอง  ในศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำสิ่งดีๆให้น้องช่างเคี่ยน
 ยินดีต้อนรับ คุณครูมณฑิรา  หมื่นรังสี  ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม  สพป.เชียงใหม่ เขต5  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ในโครงการครูคืนถิ่น  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนยินดีต้อนรับ คุณครูบุษยา  โล่ห์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
อ.ฮอด   เชียงใหม่  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ในโครงการครูคืนถิ่น  เมื่อวันที่  7  กันยายน  2555 
บรรยากาศ  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เข้ารับการประเมินประกวดห้องสมุด 5 D  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2555
เทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  วัดข่วงสิงห์  และวัดเจ็ดยอด นำนักเรียนมาร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เมื่อวันที่  18  กันยายน  2555   ณ  เทศบาลตำบลช้างเผือก  เชียงใหม่
 
   
งานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอำไพ  ศรีสุคนธ์  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2555ทุกคนรักและห่วงใยคุณครูทุกคน  มาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะคะ
คณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมกับคณะครูในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัดธรรมกาย  อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  หลักสูตรครูทั่วประเทศ  ระยะที่ 2  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 19-23  กันยายน  2555  ณ  สวนปฏิบัติธรรมสุขจริงหนอ  อ.ฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  จัดกิจกรรมโดยการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2555  ณ  วัดช่างเคี่ยน
วันแห่งความสำเร็จ    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับรองนารีย์  หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูลำพวง   ต่างใจ ที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ  และพร้อมนี้ได้ยินดีกับน้องศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานสำเร็จและกลับมหาวิทยาลัยฯ    ณ  โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้น  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2555
คุณครูถนัด  ทองคำและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ห้องชีวิต และให้ความรู้คุณธรรม  จริยธรรม    ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  เป็นประจำทุกวัน   เพื่อนำความสุขและให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม  ต่อไป...สาธุ 
 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนSchool Online  โดย ส.ส.ทัศนีย์  บูรณุปกรณ์  มอบให้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2555
คุณครูกรรณิกา  อินทวงค์  แจกรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด 3 D  คุณครูกาญจนณภัทร  ปัญญาโกญ แจ้งว่าห้องสมุดยังมีรางวัลรอนักเรียนอีกมากมาย
พี่ๆจากไมโลใจดี  นำไมโลมาแจกน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้อิ่มอร่อยและเสริมสุขภาพที่ดีทั่วหน้า   พร้อมนี้ได้นำการแสดงมาให้ชมด้วย  ขอบคุณครับ
คุณครูสุลีกาญ  ธิแจ้และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนุกสนานกับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (ห้องเรียนschool online) ซี่งเรียนรู้ได้ทุกสาระการเรียนรู้
พีๆจากโฟร์โมสโอเมก้าสคูลทัวร์   นำนมกล่องโฟร์โมสมาแจกเด็กๆนักเรียนได้ดื่มและร่วมแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  ขอบคุณน้ำใจแทนน้องๆด้วยครับ
เจ้าหน้าที่จากบ้าน The Light  มาเชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลคริสต์มาสที่บ้าน The Light  ในวันที่ 9 ธันวาคม  2555
  บรรยากาศอันน่าประทับใจที่เหล่าข้าราชการเทศบาลตำบลช้างเผือก  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  นักเรียนและผู้ปกครอง  ประชาชนชุมชนช่างเคี่ยน  ร่วมกันถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  85 พรรษา  พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้พ่อดีเด่นของชุมชนช่างเคี่ยนและผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 5  ท่าน  ดังนี้   นายต๋า    สุขเกษม   นายพนมอ  ทับทิม  นายยืน  ดีสุวรรณ์  นายจำเหลาะ  สมจิตต์  และนายทัต  พิทยาสาร  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  2555
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ  ประเภทสวยงามบินได้   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทบินผาดโผนลอดห่วง  กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเนื่องในงานฉลองครบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพายัพเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2555
กิจกรรมการเรียนรู้ประเพณียี่เป็ง  เมืองเชียงใหม่ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงในห้องเรียน  นอกจากได้เรียนรู้ประเพณี  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามยังสามารถทำกระทงได้จากสิ่งต่างๆอย่างหลากหลายชนิด  และนำไปสู่การสร้างรายได้ด้วยตนเอง 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนที่ชนะในกิจกรรมการแข่งขัน"งานวันกตัญญู  ชาตกาล 95 ปี พระพุทธพจนวราภรณ์  (จันทร์  กุสลมหาเถร)  ณ  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2555
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดวงดาว  สายอินตา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค  กีฬาบอสซี่เอเซียแปซิฟิกที่ประเทศบรูไน  ระหว่างวันที่  26  พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม  2555  คุณครูณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์  ครูผู้ฝึกซ้อมกลับมาแล้วคนเก่งเด็กหญิงดวงดาว  สายอินตาพร้อมกับ 3 เหรียญรางวัลมาฝากโรงเรียน   ได้แก่ 2 เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดงในการแข่งขัน Special Olympics Asia pacific Bocce Competition2012 ณ  ประเทศบรูไน  เมื่อวันที 4 ธันวาคม  2555
   
   
   
   

กลับหน้าหลัก